الگوی کشت در ایران

براساس تحقیقات شرکت پالایش کود ایران به دلیل گستردگی در پهنه مرزی و وجود اقلیم های متنوع در مناطق مختلف، ایجاد یک الگوی کشت مناسب که بتوان از عوامل تولید مخصوصا عامل محدود کننده ای مانند اب حداکثر استفاده را داشت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به طور کلی طبق تعریف وزارت کشاورزی الگوی کشت عبارتست از انتخاب یک نظام کشاورزی با سود اقتصادی ثابت بر پایه ی سیاست کلی مملکت، علم و تجربه کشاورزان و برداشت کافی از ظرفیت منطقه ای با در نظر گرفتن قوانین اکوفیزیولوژیک تولید محصولات کشاورزی در مسیر حفظ محیط زیست.

الگوی کشت یعنی چه

طبق این تعریف در مناطق مختلف کشور کشاورزی و زراعت و باغداری باید بر اساس بهره مندی از جنگل و مراتع طبق پتانسیل های موجود در هر منطقه باشد و به اقلیم و منابع ابی موجود در دشت ها توجه شود و از روش هایی برای بهبود منابع اب زیر زمینی و کاهش مصرف اب در بخش کشاورزی بهره مند شد. تخصیص زمین های کشاورزی و برنامه ریزی صحیح برای کشت و آیش گیاهان سازگار با مناطق مختلف از جمله شرایط مختلف و ضروری است که باید با سیاست های اقتصادی و اجتماعی هماهنگ باشد. از طرف دیگر میزان کاشت محصولات باید با توجه به منابع موجود در منطقه کشت و در نظر گرفتن قیمت محصولات و هزینه های تولید در جهت تامین نیازهای کشور باشد. الگوی کشت به انگلیسی Cropping Pattern ترجمه می شود .

انجام الگوی کشت صحیح در مزارع سبب ایجاد امنیت غذایی و پایداری در تولید می شود . همچنین سبب حفاظت از منابع و بالا بردن بهره مندی از فاکتورهای تولید شده لذا برای اجرای ان نیاز به متخصصین بخش جهاد کشاورزی و وزارتخانه نیرو می باشد. از طرفی برای رسیدن به الگوی مناسب کشاورزان و باغداران باید همکاری های لازم را در اجرای پروژه داشته باشند. استفاده از الگوهای کشت صحیح سبب حفظ منابع برای آیندگان می گردد و میزان مصرف انرژی و اب را به حداقل می رساند.

برای توضیحات بیشتر به pdf زیر مراجعه کنید.