معرفی تجهیزات مکانیزه گلخانه تولید نشا برای کشت بذر

تجهیزات مکانیزه گلخانه تولید نشا تنوع بالایی دارند. تجهیزات گلخانه تولی نشا شامل تجهیزات کشت بذر در سینی، تجهیزات آبیاری مکانیزه، تجهیزات تهویه گلخانه و . . .  را شامل می شوند.

در این مقاله ما قصد داریم تجهیزات کشت بذر مناسب برای گلخانه های تولید نشا را معرفی نماییم. از جمله این تجهیزات: دستگاه بذرکار سینی نشا می باشد که از موارد ضروری برای گلخانه های تولید کننده نشا خصوصا با تیراژ بالای تولید است.

برای موفقیت اقتصادی در کشت بذر در سینی و تولید نشا، نیازمند بهره گیری از تجهیزات و توسعه مکانیزاسیون گلخانه هستیم. بدون توسعه ی مکانیزاسیون و صرفا تولید بر اساس کار نیروی کارگری، نتیجه غیر اقتصادی و بسیار پر ریسک خواهد بود. علاوه بر تلفات و خطای بالا، تولید غیر اقتصادی و گران تمام می شود.

چندسالی است در کشور ما نیز مانند دیگر کشورهای پیشرفته ی دنیا، مکانیزاسیون کشاورزی رو به رشد بوده، خصوصا در گلخانه ها شاهد پیشرفت های خوبی هستیم. رونق و استفاده از ماشین های گلخانه ای خصوصا تجهیزات کشت مکانیزه در گلخانه های نشا مشاهده می شود.

تجهیزات مکانیزه گلخانه تولید نشا شامل مواردی از جمله:

تجهیزات بستر کشت در گلخانه تولید نشا: مانند بذرکار سینی نشا، پرکن سینی از بستر کشت، پرکن گروبگ و کیسه کشت از موارد بستر کشت . . . 

تجهیزات مکانیزه آبیاری در گلخانه تولید نشا: شامل انواع بوم آبیاری برای آبیاری مکانیزه سینی ها کشت شده

تجهیزات تهویه گلخانه تولید نشا: شامل انواع فن و پد و مه ساز و رطوبت ساز . . .

در این تصویر نمونه ای از ماشین های متنوع برای کاربرد در گلخانه های تولید نشا را مشاهده می نمایید.

معرفی ماشین های مکانیزه بستر کشت برای گلخانه های تولید نشا

تجهیزات مکانیزه کشت بذر در سینی: سیدر

در گلخانه های تولید نشا، کاشت بذر در سینی توسط نیروی کارگری از نظر اقتصادی بصرفه نیست چرا که کشت اغلب در حجم بالا صورت گرفته و برای کشت همزمان و یکنواختی در جوانه زنی به تعداد زیاد نیروی کارگری نیاز است و همین مساله هزینه های کارگری را بالا خواهد برد، همچنین دقت پایین کشت اغلب در کارگرهای فصلی مشاهده می شود.

از جمله تجهیزات مکانیزه کشت بذر در سینی که برای گلخانه های بزرگ تولید نشا ضروری می باشد، ماشین کارنده بذر در سینی نشا است. ماشین بذرکار سینی نشا (سیدر) را برحسب شرایط گلخانه انتخاب می نمایند. این ماشین برای کشت بذر در سینی های نشا استفاده می شود. 

از میان مدل های متنوع سیدر، برای انتخاب دستگاه مناسب، باید این موارد را در نظر داشت:

  • قابلیت کار با انواع سینی
  • قابلیت کار با اندازه های متفاوت سینی
  • قابلیت کشت بذرهای ساده و پوشش دار
  • تعداد سینی هایی که در روز باید بذرکاری نمود

تجهیزات مکانیزه آبیاری در گلخانه تولید نشا

بوم های آبیاری از جمله کاربردی ترین تجهیزات مکانیزه گلخانه تولید نشا هستند. این بوم ها برای آبیاری آرام و دقیق سینی هاش کشت شده بسیار خوب عمل می کنند.

تجهیزات تهویه گلخانه تولید نشا:

برای تهویه هوای درون گلخانه و تولید رطوبت مناسب در گلخانه های تولید نشا، انواع پد و فن، فن های سیرکوله وانواع مه ساز – رطوبت ساز استفاده می شوند. در مقاله “مقایسه انواع رطوبت ساز و مه پاش گلخانه” مطالب کاملتری پیرامون مه ساز -رطوبت ساز مطالعه نمایید.

پس از کاشته شدن بذور، سینی ها در اتاق رشد قرار خواهند گرفت:

اتاق رشد در گلخانه نشا:

سینی های نشا پس از بذرکاری در محیطی محصور به نام اتاق رشد به مدت محدود 2-3 روز جهت جوانه زنی قرار داده می شوند. برای کسب بهترین نتیجه و جوانه زنی یکنواخت بذور، بهتر است شرایط دما و رطوبت محیط به دقت کنترل شده تا یکنواختی مناسب را هنگام جوانه زنی شاهد باشیم. برای این منظور محیط های کوچکتر با امکان کنترل کامل شرایط محیطی را فراهم میکنند که سینی ها را پس از کشت بذر آنجا نگهداری کرده و پس از این زمان از اتاق خارج و در محیط گلخانه ادامه رشد و نمو انجام می شود. با این جداسازی هزینه گرمایش کل محیط گلخانه تعدیل می شود و امکان کنترل دقیق و یکنواختی دما و رطوبت در محیط کوچکتر راحت تر است. پس از ظهور جوانه ها سینی ها را به منظور جلوگیری از بلند شدن بیش از حد جوانه ها از اتاق رشد خارج و در محیط گلخانه قرار می دهند.

سینی ها ی کاشت باید پس از شکافتن پوسته بذر و شروع ظهور جوانه ها، به گلخانه منتقل شوند. این کار باعث جلوگیری از طویل شدن بیش از حد آنها می شود. زمان قرارگیری در اتاقک های جوانه زنی فقط 3-2 روز است. پس از طی شدن دوره ی جوانه زنی، سینی های نشا به فضای گلخانه انتقال می یابند. در فضای گلخانه بسته به نوع گیاه مدتی بین 20 تا 30 روز نگهداری شده تا به رشد مطلوب برسند. در محیط گلخانه نشا، بهترین شرایط محیطی جهت رشد مطلوب نشاها از جمله دما، رطوبت، نور، کود و مواد لازم برای تغذیه نشا فراهم شده تا نشا آماده گردد. در نهایت نشاهای پرورش داده شده در سینی های مخصوص کشت، به مقصد نهایی جهت کاشت در زمین زراعی و یا فضای گلخانه ارسال می شوند. 

برای نگهداری و رشد مطلوب نشا در گلخانه های نشا، همه ی شرایط محیطی که پیشتر ذکر شد با استفاده از ماشین ها و تجهیزات گلخانه قابل کنترل می باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.